Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “B5E Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

B5E Μέσα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

 

Μάθημα 1 – Εισαγωγή

Εισαγωγή στην προβληματική του μαθήματος. Τι είναι η πολυπολιτισμικότητα, γιατί μιλάμε για κρίση της πολυπολιτισμικότητας, ποια η σχέση με τα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία.

Μάθημα 2 – Θεωρίες του Έθνους και του Εθνικισμού

Τι είναι το έθνος, οι εθνοτικές ταυτότητες, και τι ο εθνικισμός; Θεωρίες των Anderson, Gellner, Smith κ.α. Τι ρόλο παίζει η παγκοσμιοποίηση;

Μάθημα 3 – Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Πολυπολιτισμικότητα

Ποιες είναι οι κανονιστικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στη διαφορετικότητα; Πως οφείλουμε να διαχειριζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα;

Μάθημα 4 –Θεωρίες των ΜΜΕ και Πολιτισμική Διαφορά

Κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις: ποιά είναι τα αποτελέσματα των ΜΜΕ στη διαφορετικότητα; Θεωρία των μέσων, πολιτική-οικονομία,

Μάθημα 5 – Παραγωγή-Χρήση των ΜΜΕ και διαφορετικότητα

ΜΜΕ και διαφορετικότητα; Παραγωγή-χρήση των ΜΜΕ

Μάθημα 6 – Τα μέσα της διαφορετικότητας

Μήπως τα μέσα που παράγονται και απευθύνονται σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες καλύπτουν τις ελλείψεις των παραδοσιακών ΜΜΕ; Προς μια ταξινόμιση των μέσων της διαφορετικότητας.

Μάθημα 7 – Αναπαραστάσεις της Διαφορετικότητας

Θεωρίες της αναπαράστασης: Αναπαραστάσεις της διαφορετικότητας στα ΜΜΕ; Στερεότυπα, framing, critical discourse analysis, σημειολογία και η παραστατική (performative)

Μάθημα 8 – Αναπαραστάσεις της Διαφορετικότητας ΙΙ

Μάθημα 9 – Κοινό και Πολυπολιτισμικότητα

Τι κάνουν οι άνθρωποι με τα μέσα; Πρόσληψη των αναπαραστέσεων της διαφορετικότητας. Πολιτισμικό κεφάλαιο και πρόσληψη. Διαφορετικές εθνοφυλετικές ομάδες ως κοινό: πώς αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν την αναπαράσταση της διαφορετικότητας; Ο ρόλος της ταυτότητας. Το κοινό απαντά: τι κάνει και τι μπορεί να κάνει το κοινό για να απαντήσει σε προβληματικές αναπαραστάσεις της διαφορετικότητας.

Μάθημα 10 – Προωθώντας μια διαφορετική ανάγνωση

Μάθημα 11 – Αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα

Μάθημα 12 –Πολιτική και Πολιτιστική σημασία των ΜΜΕ

Μάθημα 13 –Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και περιεχόμενο των ΜΜΕ