Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας- διαπολιτισμική ετοιμότητα”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

Β1Υ. Μελέτη της ετερότητας- διαπολιτισμική ετοιμότητα

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό πλαίσιο, η θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση τους μέσα από βιωματικές διαδικασίες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που μπορεί να θέσει ένα τέτοιο περιβάλλον. Στη σειρά των διαλέξεων του μαθήματος αυτό εξετάζονται διαφορετικές μορφές ετερότητας (εθνότητα, φύλο, θρησκεία, γλώσσα) στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.

Εξετάζεται ακόμη η ανάπτυξη των προκαταλήψεων στα παιδία καθώς και κοινωνικο-ψυχολογικές θεωρίες διομαδικών σχέσεων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ταυτότητας του «εαυτού» και του «άλλου» μέσα από διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια. Επίσης αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη των στερεοτύπων, πως αναπτύσσεται το περιεχόμενο τους, το ρόλο σε γνωστικό επίπεδο στην επεξεργασία των πληροφοριών καθώς και τη σημασία τους για τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων. Μελετώνται τεχνικές μείωσης των προκαταλήψεων και άμβλυνσης των στερεοτύπων. Τέλος γίνεται αναφορά σε θεωρίες που αφορούν την πολιτισμική προσαρμογή μειονοτήτων σε νέα πολιτισμικά περιβάλλοντα.