Μενού Κλείσιμο

Μάθημα ΠΜΣ “Α4Ε. Ειδικά θέματα και εφαρμογές: Πρακτικές μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας σε τυπικές και άτυπες ομάδες εκπαίδευσης”

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»

 

Α4Ε. Ειδικά θέματα και εφαρμογές:
Πρακτικές μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας
σε τυπικές και άτυπες ομάδες εκπαίδευσης

 

Το εν λόγω μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με πρακτικές, εργαλεία και δράσεις προώθησης της μουσειακής αγωγής και φιλαναγνωσίας σε τυπικές και άτυπες ομάδες μάθησης. Συγκεκριμένα, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

Α. Πρακτικές μουσειακής αγωγής

 • Παρουσίαση και ανάλυση μοντέλων επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στο μουσείο.
 • Θεωρίες για την εκπαίδευση: ποιες είναι και πώς έχουν επηρεάσει τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκθεμάτων και προγραμμάτων στο μουσείο
 • Ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης μέσω αντικειμένων
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τυπικές ομάδες.
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε άτυπες ομάδες.
 • Μελέτη περίπτωσης σε μουσεία της πόλης.
 • Παρουσίαση Μελέτης περίπτωσης από τους φοιτητές
 • Μουσεία και φιλαναγνωσία (συνδιδασκαλία)

Β. Πρακτικές Φιλαναγνωσίας

 • Θεωρίες ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων
 • Το περιβάλλον της φιλαναγνωσίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Φιλαναγνωσία και αναλυτικό πρόγραμμα στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός δράσεων φιλαναγνωσίας: μελέτη παραδειγμάτων
 • Παρουσίαση προγραμμάτων φιλαναγνωσίας με εστίαση στον χώρο του μουσείου