Μενού Κλείσιμο

Μάθημα Επιλογής Γ’ έτους: «Ψυχοκινητική, Κινητικό Παιχνίδι κ Βιωματική μάθηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

 

Μάθημα Επιλογής Γ’ έτους: «Ψυχοκινητική, Κινητικό Παιχνίδι κ Βιωματική μάθηση» (Ε) – Α.Καμπάς / Ε.Φαλέκα

 

Η πρώτη συνάντηση και ο ορισμός των ομάδων του μαθήματος θα γίνει την:

Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρες: 9.00-11.30 και 11.30-2.00. στην αίθουσα 7 με τον κ. Καμπά. Η παρουσία όλων των φοιτητών που θα επιλέξουν το μάθημα είναι επιβεβλημένη.

Πέμπτη 24/3 και ώρα 4:30-7:00, αιθ. 13 εισαγωγικό μάθημα με την κ. Φαλέκα. Η παρουσία όλων των φοιτητών που θα επιλέξουν το μάθημα είναι επιβεβλημένη.

 

Ομάδα 1* :

Τρίτη       29/3, αιθ.13 και ώρα 4:30-7:00,

Πέμπτη   31/3, αιθ.13 και ώρα 4:30-7:00,

Τετάρτη    6/4, αιθ.13 και ώρα 4:30-7:00,

*Ο διαχωρισμός των ομάδων θα γίνει στην πρώτη συνάντηση 2/3/22.

 

Ομάδα 2*:

Τετάρτη 30/3, αιθ.13 και ώρα 4:30-7:00,

Τρίτη       5/4, αιθ.13 και ώρα 4:30-7:00,

Πέμπτη   7/4, αιθ.13 και ώρα 4:30-7:00,

*Ο διαχωρισμός των ομάδων θα γίνει στην πρώτη συνάντηση 2/3/22.

 

Ομάδα 3*:

Τρίτη            29/3, αιθ.13 και ώρα 7:00-9:30

Παρασκευή    1/4, αιθ.13 και ώρα 7:00-9:30

Πέμπτη          7/4, αιθ.13 και ώρα 7:00-9:30

*Ο διαχωρισμός των ομάδων θα γίνει στην πρώτη συνάντηση 2/3/22.