Μενού Κλείσιμο

Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης 3ου, 5ου, 7ου εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι καρτέλες για την Πρακτική Κατάρτιση του  3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου θα διανεμηθούν στην διάρκεια των πρώτων σεμιναρίων της πρακτικής του κάθε εξαμήνου από τον διδάσκοντα:

3ο εξάμηνο

Α Ομάδα :  οι καρτέλες της ομάδας αυτής  θα διανεμηθούν από την κυρία Ιουλία Ντούση , διδάσκουσα του σεμιναρίου  «Ο χώρος και ο εξοπλισμός του Νηπιαγωγείου»,  την Τρίτη 12/10 ώρα 2-4.30  στην αίθ.16 .

Β Ομάδα :  οι καρτέλες της ομάδας αυτής  θα διανεμηθούν από την κυρία Μαριάννα Παυλίδου,  διδάσκουσα του σεμιναρίου  «Αισθητ. Αγωγη ΙΙ»,  την Τετάρτη 13/10 ώρα 12-2  στην αίθ.7 .

5ο εξάμηνο

Ο κ. Καμπάς διδάσκων του σεμιναρίου «Φυσική  Δραστηριότητα και Υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση» θα διανείμει τις καρτέλες πρακτικής  στην έναρξη του σεμιναρίου της κάθε ομάδας ως εξής:

Ομάδα Α  Δευτέρα 11/10 ώρα  9-12  αίθ. Προκάτ

Ομάδα 2  Δευτέρα 11/10 ώρα  12.30-2  αίθ. Προκάτ

7ο εξάμηνο

Η κ. Γιόφτσαλη διδάσκουσα του σεμιναρίου «Τα Σχέδια Εργασίας στο Νηπιαγωγείο Ι» θα διανείμει τις καρτέλες πρακτικής  σε όλους τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου στην έναρξη του σεμιναρίου της, την Δευτέρα 11/10 ώρα 9-11.30 στην αίθ. 7.

Αλεξανδρούπολη 8/10/2021