Μενού Κλείσιμο

Ημερίδα- Περιβαλλοντικές Προτάσεις για τη Θράκη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών” – Κατεύθυνση Α: “Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση”
ΗΜΕΡΙΔΑ
Περιβαλλοντικές Προτάσεις για τη Θράκη
Κυριακή 5 Ιουνίου 2005
Αίθουσα 7 – Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών” (Κατεύθυνση Α: “Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση”)
Τεταρτοετείς Φοιτητές, Τ.Ε.Ε.Π.Η.ΧΟΡΗΓΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ.Π.Θ