Μενού Κλείσιμο

Ημερίδα-Δράσεις ανάγνωσης με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: από τη θεωρία στην πράξη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


 

Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών” – Κατεύθυνση: “Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση”
ΗΜΕΡΙΔΑ
Δράσεις ανάγνωσης με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: από τη θεωρία στην πράξη
Παρασκευή 20 Μαΐου 2005
Αίθουσα 7 – Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών” (Κατεύθυνση: “Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση”)ΧΟΡΗΓΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ.Π.Θ