Μενού Κλείσιμο

Ημερίδα 17 Μαΐου 2008

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών” – Κατεύθυνση Α: “Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση”