Μενού Κλείσιμο

Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: «Ποιητική της Μάθησης για το Παιδί – Σχολικός Αναγκασμός ή Ελεύθερο Παιχνίδι». Αλεξανδρούπολη, 12-13 Μαΐου 2018.

 

Πρόγραμμα Συμποσίου