Μενού Κλείσιμο

Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: «Άτυπη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων». Αλεξανδρούπολη, 20-21 Μαΐου 2016

Πρόσκληση

Δια βίου εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, αναπαραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων μέσω του σχολείου, σχολική αποτυχία, ανεργία, κρίση αξιών και θεσμών…. Οι κοινωνίες μας βρίσκονται απέναντι σε νέες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν αποτελεσματικά και με σεβασμό στο άτομο και τις ανάγκες του, όπως και αυτές των συλλογικοτήτων. Η τυπική εκπαίδευση φαίνεται να αδυνατεί στην εύρεση λύσεων που να ανταποκρίνονται στις επείγουσες καταστάσεις του σήμερα και έχει ανάγκη την συνδρομή εναλλακτικών και συμπληρωματικών προτάσεων όσον αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα, η απόκτηση δεξιοτήτων για πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η ταυτόχρονη υιοθέτηση δημοκρατικών στάσεων απέναντι στα κρίσιμα κοινωνικά θέματα καταλαμβάνουν πάντα κυρίαρχη θέση στα επίσημα προγράμματα του σχολείου σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Η επάνοδος της ‘άτυπης μάθησης’, της ‘δια βίου εκπαίδευσης’ ή της ‘εκπαίδευσης των ενηλίκων’ στο προσκήνιο των πολιτικών για την εκπαίδευση στοχεύει σε μια διαφορετική προσέγγιση της εκπαίδευσης στο σύνολό της, πιο αποτελεσματική και καλύτερα προσαρμοσμένη στις σύγχρονες
ανάγκες∙ απευθύνεται σε ένα πιο διαφοροποιημένο φάσμα ηλικιών και – χωρίς να καταργεί την τυπική εκπαίδευση – η επάνοδος αυτή αξιοποιεί ποικίλες καταστάσεις για να την εμπλουτίσει, αξιοποιώντας περισσότερο δυναμικά το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο  αναπτύσσεται το άτομο που μαθαίνει. Η ‘δια βίου εκπαίδευση’ και η ‘άτυπη μάθηση’ προτείνουν ένα μεγάλο φάσμα εκπαιδευτικών διαδικασιών και μέσων μάθησης, ανατρέποντας συχνά τις παραδοσιακές πρακτικές και αντιλήψεις για την εκπαίδευση.

Το συμπόσιο αυτό, μέσα από έναν διεπιστημονικό διάλογο και προτάσεις εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών, επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές του ΠΜΣ «Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα» σύγχρονα ερωτήματα για την ‘άτυπη μάθηση’ και την ‘εκπαίδευση ενηλίκων’, νέες προοπτικές προβληματισμού, μέσα από αναφορές σε θεωρίες, μεθοδολογίες και βιωματικές πρακτικές που αμφισβητούν ή και συμπληρώνουν τις καθιερωμένες μορφές μάθησης της τυπικής εκπαίδευσης. Οι καλεσμένοι Καθηγητές και οι εμψυχωτές στο συμπόσιο έχουν διαφορετικές επιστημονικές προελεύσεις: Επιστήμες της Εκπαίδευσης – με εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα ο καθένας –
και Κοινωνική Ανθρωπολογία στην πρώτη ομάδα (θεωρία/διδασκαλία), Τέχνες – Θέατρο, Καλές Τέχνες – και Μουσειακές Σπουδές στη δεύτερη
(πρακτική/βιωματικά εργαστήρια). Η διττή αυτή διάσταση του συμποσίου θα συμβάλλει όχι μόνο σε ένα θεωρητικό ‘άνοιγμα’ στο θέμα που εξετάζει, αλλά θα αναδείξει τις προεκτάσεις του και τις εφαρμογές του στον εκπαιδευτικό χώρο. Συνεπώς, επιδίωξη του συμποσίου είναι οι φοιτητές να μπορέσουν να κατανοήσουν τις πολλαπλές πτυχές του εξεταζόμενου θέματος, να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του, τόσο στο θεωρητικό μέρος (1η μέρα), με ερωτήσεις και παρεμβάσεις, όσο και σε αυτό των βιωματικών δράσεων/εμπειριών (2η μέρα), με το σώμα, τα χέρια, του νου, το συναίσθημα, σε μια λογική προσωπικής συνολικής ανέλιξης.


Οργανωτική επιτροπή

Πρόεδρος Μ. Μουμουλίδου
Γραμματέας Ζ. Δαλούκα
Μέλη Κ. Καραδημητρίου
Γ. Ρεκαλίδου
Χ. Βρίζα
Α. Μπάη
Φ. Κωνσταντίνου
Μ.-Ε. Χατζηαναστασίου
Α. Χατζηγεωργίου
Χ. Χατζημπέη

Αφίσα Συμποσίου

Πρόγραμμα Συμποσίου