Μενού Κλείσιμο

Επιστημονικό Συμπόσιο: Η ελληνική γλώσσα σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: διδακτικές Και κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις. Αλεξανδρούπολη, 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2014

 

Πρόσκληση

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Εργαστήριο Μελετών Αποδήμου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Η ελληνική γλώσσα σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: διδακτικές και κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις» στην Αλεξανδρούπολη, στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2014.

Βασικός σκοπός του Συμποσίου είναι η διερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας, όπως και η παρουσίαση πρακτικών που εφαρμόζονται σε ελληνικά σχολεία με πολύγλωσσο μαθητικό πληθυσμό αλλά και σε τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσα νήπια που φοιτούν σε ελληνικά νηπιαγωγεία.

Το συμπόσιο εστιάζει στη διδασκαλία της ελληνικής σε τάξεις με αλλόγλωσσο ή μικτό μαθητικό πληθυσμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δίνει βήμα τόσο σε επιστήμονες και ερευνητές για να προβάλουν θεωρητικά ζητήματα και ευρήματα από τις έρευνές τους όσο σε μάχιμους εκπαιδευτικούς για να παρουσιάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις και καλές πρακτικές που εφαρμόζουν, επιδιώκοντας έτσι την ώσμωση μεταξύ των δύο χώρων, την ανταλλαγή ιδεών, και την επιστημονική εμβάθυνση και κριτική επεξεργασία σε ένα θέμα με σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.


Θεματικές ενότητες του συμποσίου
1. Γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική
2. Η διγλωσσία στην προσχολική, σχολική, και επαγγελματική εκπαίδευση: Διδακτική της ελληνική ως δεύτερης/ ξένης γλώσσα
3. Διαστάσεις της διγλωσσίας: Συνεργασία σχολείου – οικογένειας – τοπικής κοινότητας στη διαχείριση της διγλωσσίας
4. Ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της διγλωσσίας
5. Κοινωνιογλωσσολογίες προσεγγίσεις και διαστάσεις της διγλωσσίας
6. Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση στην ομογένεια


Ανακοίνωση συμποσίου
Αφίσα συμποσίου
Περιλήψεις εισηγήσεων