Μενού Κλείσιμο

Έναρξη μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας – ΤΕΕΠΗ

Η έναρξη του προαιρετικού μαθήματος του Β’ έτους “Αγγλική Γλώσσα
και του μαθήματος επιλογής του Γ’ έτους “Αγγλικά για ειδικούς και επιστημονικούς σκοπούς Ι” θα ανακοινωθεί.