Μενού Κλείσιμο

Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος (Μάιος 2007)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος . Έκθεση εργασιών των φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. στο μάθημα “Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή”

 

Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery
Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery
Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery
Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery
Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery
Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery

 

Art Gallery Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος. Έκθεση εργασιών στο μάθημα αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή
Art Gallery Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος. Έκθεση εργασιών στο μάθημα αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή
Art Gallery Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος. Έκθεση εργασιών στο μάθημα αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή
Art Gallery Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος. Έκθεση εργασιών στο μάθημα αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή
Η οργανωτική επιτροπή
Η οργανωτική επιτροπή