Μενού Κλείσιμο

Δράση “Μια φωτογραφία χίλιες ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ λέξεις”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» του ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης σας προσκαλούν να συμμετέχετε στη δράση

“Μια φωτογραφία χίλιες ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ λέξεις”.

Εθνολογικό Μουσείο Θράκης