Μενού Κλείσιμο

Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποκλειστική προθεσμία δήλωσης μαθημάτων
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
από 24.02.2021 έως 11.03.2021

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εφεξής δεν θα γίνεται δεκτή καμία εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών των ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τ.Ε.Ε.Π.Η. – Δ.Π.Θ. καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση στη διεύθυνση https://students.duth.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης ως εξής:

 1. ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου 2020-21
 2. ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα.

Οι φοιτητές επί πτυχίω καλούνται να δηλώσουν επιπλέον και τα οφειλόμενα  υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.

 1. Τα μαθήματα επιλογής του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου 2020-21 ως εξής:
 • Οι φοιτητές του Α’ έτους υποβάλουν δήλωση μόνο υποχρεωτικών μαθημάτων.
 • Οι φοιτητές του Β’ έτους πρέπει να επιλέξουν και ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του 4ου εξαμήνου, ομάδα ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά) και αντίστοιχα το υποχρεωτικό μάθημα – Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς ή Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς  της ομάδας της οποίας επέλεξαν.

[Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών στο μάθημα «Πληροφορική στην εκπαίδευση» είναι 20 (είκοσι)].

 • Οι φοιτητές του Γ’ έτους πρέπει να επιλέξουν και τρία (3) μαθήματα από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του 4ου, 6ου εξαμήνου.

[Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών στο μάθημα «Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική Εκπαίδευση» είναι 50 (πενήντα)].
       [Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών στο μάθημα «Παιδί και γεγονότα ζωής» είναι 100 (εκατό)].

 • Οι φοιτητές του Δ’ έτους, εάν εκπονούν Πτυχιακή Εργασία, πρέπει να επιλέξουν δυο (2) μαθήματα από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, του 4ου, 6ου, 8ου εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές του Δ’ έτους που δεν εκπονούν Πτυχιακή Εργασία πρέπει να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, του 4ου, 6ου, 8ου εξαμήνου.

[Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών στο μάθημα «Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση» είναι 60 (εξήντα)].
        [Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών στο μάθημα «Η δυναμική των σχέσεων και των πλαισίων στη μαθησιακή διαδικασία» είναι 68 (εξήντα οκτώ)].

 • Οι φοιτητές επί πτυχίω που οφείλουν μαθήματα επιλογής, μπορούν να επιλέξουν από το σύνολο των διδασκομένων μαθημάτων επιλογής του εαρινού εξαμήνου 2020-21.

Οι φοιτητές του Δ’ έτους οι οποίοι εισήχθησαν το 2017-18 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, προκειμένου να περατώσουν τις σπουδές θα πρέπει να έχουν συνολικά:

 • 15 μαθήματα επιλογής ή
 • 12 μαθήματα επιλογής και Πτυχιακή Εργασία.

Κατά την ολοκλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής δήλωσης  μαθημάτων, οι φοιτητές ΟΦΕΙΛΟΥΝ να αποθηκεύουν σε ηλεκτρονική μορφή ή να εκτυπώνουν το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης που λαμβάνουν στον ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2551030048, 2551030110 E-mail: secr@psed.duth.gr

Από τη Γραμματεία

23/02/2021

Δείτε όλο το κείμενο εδώ (pdf)