Μενού Κλείσιμο

Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Αποκλειστική προθεσμία δήλωσης μαθημάτων
χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
από 12.10.2020 έως 25.10.2020

 

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εφεξής δεν θα γίνεται δεκτή καμία εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών των ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Οι φοιτητές/τριες του Α΄ έτους θα υποβάλουνε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στη διεύθυνση https://students.duth.gr μόλις παραλάβουνε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης με e-mail από τη Γραμματεία του Τμήματος (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση).

Οι φοιτητές/τριες του Β΄, Γ΄, Δ΄ έτους και επί πτυχίω του Τ.Ε.Ε.Π.Η. – Δ.Π.Θ. καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση στη διεύθυνση https://students.duth.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης ως εξής:

 1. ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2020-21
 2. ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα.

Οι φοιτητές επί πτυχίω καλούνται να δηλώσουν επιπλέον και τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινών εξαμήνων.

 1. Τα μαθήματα επιλογής του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2020-21 ως εξής:
 • Οι φοιτητές του Α’ έτους υποβάλουν δήλωση μόνο υποχρεωτικών μαθημάτων.
 • Οι φοιτητές του Β’ έτους πρέπει να επιλέξουν και ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του 3ου εξαμήνου και προαιρετικά ένα (1)  προπαρασκευστικό – προαιρετικό μάθημα  ξένης γλώσσας.
 • Οι φοιτητές του Γ’ έτους πρέπει να επιλέξουν και δυο (2) μαθήματα από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του 3ου,  5ου εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές του Δ’ έτους, εάν εκπονούν Πτυχιακή Εργασία, πρέπει να επιλέξουν  τρία (3) μαθήματα από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, του 3ου, 5ου , 7ου εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές του Δ’ έτους που δεν εκπονούν Πτυχιακή Εργασία πρέπει να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, του 3ου, 5ου , 7ου εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές επί πτυχίω που οφείλουν μαθήματα επιλογής, μπορούν να επιλέξουν από το σύνολο των διδασκομένων μαθημάτων επιλογής του χειμερινού εξαμήνου 2020-21.

Οι φοιτητές του Δ’ έτους οι οποίοι εισήχθησαν το 2017-18 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21, προκειμένου να περατώσουν τις σπουδές θα πρέπει να έχουν συνολικά:

 • 14 μαθήματα επιλογής ή
 • 11 μαθήματα επιλογής και Πτυχιακή Εργασία.

Κατά την ολοκλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής δήλωσης  μαθημάτων, οι φοιτητές ΟΦΕΙΛΟΥΝ να αποθηκεύουν σε ηλεκτρονική μορφή ή να εκτυπώνουν το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2551030110, 2551030047 E-mail: secr@psed.duth.gr

Από τη Γραμματεία
9/10/2020

Δείτε όλο το κείμενο εδώ (pdf)