Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα στέγασης δικαιούχων φοιτητών Αλεξανδρούπολης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 5110/ΤΒ/31-12-2019) και μετά από εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα  για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών από Β΄ έως ν+2 Έτους όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης, η σειρά κατάταξης των φοιτητών είναι σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα εγκατασταθούν σε αντίστοιχο ξενοδοχείο από την Πέμπτη  01 Σεπτεμβρίου 2022, αφού οι φοιτητές ακολουθήσουν τις οδηγίες που επισυνάπτονται (όσοι είναι δικαιούχοι για πρώτη φορά).

Διαβάστε όλο το κείμενο (doc)

Δικαιούχοι στέγασης 2022

Οδηγίες Παραλαβής Δωματίου 2022

Έντυπο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων