Μενού Κλείσιμο

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (για εισακτέους από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 έως και το 2016-17)

Περιλαµβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών (Υ) µαθηµάτων, των κατ επιλογήν υποχρεωτικών (Ε) µαθηµάτων και των φροντιστηρίων (Φ) µε τον χαρακτηριστικό κωδικό τους. Τα µαθήµατα µε βάση το επιστηµονικό τους αντικείµενο έχουν οργανωθεί σε οµάδες µαθηµάτων.

 

Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης (Κ) Εξ. Σπ.
Κ 03 Υ Εισαγωγή στην κοινωνιολογία 2
Κ 04 Υ

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι: Κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες

3
Κ 05 Υ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ: Σχέσεις σχολείου-κοινότητας 6
Κ 16 Υ Εισαγωγή στη φιλοσοφία 1
Κ 17 Υ Φιλοσοφία της παιδείας 8
Κ 20 Υ Νεοελληνική ιστορία 1
Κ 24 Υ Διαπολιτισμική εκπαίδευση 4
Κ 35 Υ Κοινωνιογλωσσολογία 8
Κ 39 Υ, Κ 21 Ε Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας 4
Κ 01 Ε Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-1989) 8
Κ 07 Ε Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής κοινωνίας 3
Κ 13 Ε Έμφυλες ταυτότητες και εκπαίδευση 7
Κ 14 Ε Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική και κοινωνική έρευνα 8
Κ 19 Ε Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία 7
Κ 25 Ε Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες 7
Κ 27 Ε Κοινωνικές οργανώσεις και διαχείριση κρίσεων 6
Κ 30 Ε Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα 6
Κ 32 Ε Κείμενα φιλοσοφικού – παιδαγωγικού προβληματισμού 4

Κ 34 Υ, Κ 39 Ε

Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας 4
Κ 36 E Γραμματισμός στα ΜΜΕ 6
Κ 37 Ε Κοινωνιολογία της οικογένειας 5
Κ 38 Ε Ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός 7

 

Ψυχολογία (Ψ) Εξ. Σπ.
Ψ 02 Υ Γνωστική ψυχολογία 2
Ψ 03 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι 3
Ψ 04 Υ Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ 4
Ψ 06 Υ Κοινωνική ψυχολογία 6
Ψ 14 Υ Ψυχολογία της υγείας 4
Ψ 29 Υ Εισαγωγή στην ψυχολογία 1
Ψ 34 Υ Ψυχοπαθολογία του παιδιού 8
Ψ 35 Υ Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5
Ψ 23 Ε Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία 7
Ψ 24 Ε Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας 8
Ψ 28 Ε Παιδί και γεγονότα ζωής 6
Ψ 32 Ε Σεξουαλικότητα και υγεία 5
Ψ 33 Ε Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη 5
Ψ 34 Ε Αξιολόγηση και στήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 8
Ψ 36 Ε Κίνητρα, αυτο-ρύθμιση και μάθηση στην προσχολική ηλικία 8
Ψ 37 Ε Ειδικά θέματα γνωστικής ψυχολογίας 5
Ψ 38 Ε Εφαρμογές της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην πράξη: Διαμορφώνοντας αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης 7
Ψ 39 Ε Πειραματική ψυχολογία: Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 5

 

 

Παιδαγωγική – ∆ιδακτική (∆) Εξ. Σπ.
Δ 01 Υ Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης 1
Δ 02 Υ Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής 5
Δ 03 Υ Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη (εισακτέοι μέχρι και το 2013-14) 2
Δ 04 Υ Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση 4
Δ 06 Υ Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής 3
Δ 17 Υ Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης 2
Δ 23 Υ Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση 5
Δ 32 Υ Ειδική Αγωγή 6
Δ 40 Υ Καθοδήγηση της συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο 7
Δ 41 Υ Σύγχρονα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης (εισακτέοι από 2014-15) 2
Δ 05 Ε Παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 5
Δ 12 Ε Διδακτική της ελληνικής γλώσσας 4
Δ 13 Ε Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση 7
Δ 24 Ε Διγλωσσία και εκπαίδευση 8
Δ 27 Ε Εξατομικευμένη μάθηση με εποπτεία: θεωρία και έρευνα 6
Δ 30 Ε Παιδαγωγική της ένταξης 7
Δ 37 Ε Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση 6
Δ 42 Ε Μελέτη παιδιού 6
Δ 43 Ε Αναδυόμενη ανάγνωση και γραφή: Διδακτικές προσεγγίσεις για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 5
Δ 44 Ε Η δυναμική των σχέσεων και των πλαισίων στη μαθησιακή διαδικασία 5
Δ 45 Ε Φυσική δραστηριότητα και υγεία στην προσχολική εκπαίδευση 6
Δ 47 Ε Κοινωνική Παιδαγωγική 7
Δ 48 Ε Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 8

 

 

Πολιτισµός και Εκπαίδευση (Π) Εξ. Σπ.
Π 03 Υ Εισαγωγή στη γλωσσολογία: ανάλυση της ελληνικής γλώσσας 1
Π 05 Υ Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία 1
Π 17 Υ Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική 3
Π 23 Υ Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους 7
Π 43 Υ Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία 2
Π 06 Ε Σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία 5
Π 07 Ε Ιστορία της τέχνης 3
Π 18 E Λαϊκός πολιτισμός 6
Π 33 Ε Δημιουργική γραφή 6
Π 37 Ε Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική 6
Π 38 Ε Ζητήματα μουσειολογίας 5
Π 39 Ε Μυθιστόρημα μαθητείας 8
Π 40 Ε Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας 3
Π 44 Ε Ποίηση του 20ού αι. 6
Π 45 Ε Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία και μουσεία επιστημών 4
Π 46 Ε Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο 5
Π 47 Ε Ανάλυση λόγου 3
Π 48 E Οργάνωση παιδικών μουσικών συνόλων 6
Π 49 E Λαϊκή αφηγηματολογία 3
Π 52 Ε Τεχνικές αφήγησης – αφηγηματικές προσεγγίσεις 7
Π 53 Ε Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση 8
Π 54 Ε Το παιδί και το λογοτεχνικό βιβλίο 8

 

Θετικές Επιστήμες (Θ) Εξ. Σπ.
Θ 01 Υ Βασικές έννοιες μαθηματικών 2
Θ 02 Υ Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη 7
Θ 03 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών Ι 1
Θ 04 Υ Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙI 2
Θ 08 Υ Περιγραφική στατιστική 6
Θ 10 Υ Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση 5
Θ 12 Υ Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία 5
Θ 05 Ε Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία 6
Θ 06 Ε Πληροφορική στην εκπαίδευση 4
Θ 07 Ε Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση 5
Θ 13 Ε Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους 8
Θ 14 Ε Θέματα ανάπτυξης μαθηματικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση 7
Θ 16 Ε Γεωμετρικές έννοιες 3
Θ 17 Ε

Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων

7

 

Μεθοδολογία (Μ) Εξ. Σπ.
Μ 01 Υ Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας I 3
Μ 02 Ε Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ 5
Μ 03 Ε Μεθοδολογία και συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 6
Ξένες Γλώσσες (Ξ) Εξ. Σπ.
Ξ 07 Φ Φροντιστήριο Αγγλικής Γλώσσας Ι 1
Ξ 07 Φα Φροντιστήριο Γαλλικής Γλώσσας Ι 1
Ξ 07 Φβ Φροντιστήριο Γερμανικής Γλώσσας Ι 1
Ξ 08 Φ Φροντιστήριο Αγγλικής Γλώσσας ΙI 2
Ξ 08 Φα Φροντιστήριο Γαλλικής Γλώσσας ΙI 2
Ξ 08 Φβ Φροντιστήριο Γερμανικής Γλώσσας ΙI 2
Ξ 09 Φ Φροντιστήριο Αγγλικής Γλώσσας ΙII 3
Ξ 09 Φα Φροντιστήριο Γαλλικής Γλώσσας ΙII 3
Ξ 09 Φβ Φροντιστήριο Γερμανικής Γλώσσας ΙII 3
Ξ 10 Φ Φροντιστήριο Αγγλικής Γλώσσας ΙV 4
Ξ 10 Φα Φροντιστήριο Γαλλικής Γλώσσας ΙV 4
Ξ 10 Φβ Φροντιστήριο Γερμανικής Γλώσσας ΙV 4
Πτυχιακή Εργασία (Χ) Εξ. Σπ.
Χ 01 Ε Πτυχιακή εργασία 7
Χ 02 Ε Πτυχιακή εργασία 8
Χ 03 Ε Πτυχιακή εργασία 8
Πρακτική Κατάρτιση (Α) Εξ. Σπ.
Α01 Πρακτική Α1 3
Α02 Πρακτική Α2 4
Α03A Πρακτική Α3 5
Α04 Πρακτική Α4 6
Α05 Πρακτική Α5 7 – 8