Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση”

ΤΕΕΠΗ_Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση
Ε Εξάμηνο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το κείμενο της ομαδικής εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος “Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση”, θα πρέπει να αναρτηθεί στην eclass του μαθήματος, στο πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ, από ΕΝΑ μέλος
της ομάδας συγγραφής, μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.
Επίσης, το κείμενο της ομαδικής εργασίας θα πρέπει να παραδοθεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 στην κα Ξενιτίδου (ισόγειο κτιρίου Γραμματείας, γραφείο 4, σε ώρες εργασίας) ενυπόγραφα.