Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες εξετάσεις 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις, ακ. έτους 2021/2022 το ΤΕΕΠΗ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα πραγματοποιηθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ως εξής:

Εξέλιξη Παιδαγωγικής Σκέψης                10:30 π.μ.,        αμφιθέατρο Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
Ψυχολογία της Ανάπτυξης του παιδιού, 12:30 π.μ.,        αμφιθέατρο Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
Βασικές Έννοιες Μαθηματικών                14:30π.μ.,        αμφιθέατρο Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2021-2022 έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την προθεσμία (1-15/11/2021), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-013 υπουργική απόφαση.

Προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοίο COVID-19, ή
  • β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
  • γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
  • δ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην διαδικασία εξετάσεων. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και δύο μπλε στυλό και αποδεικτικά για το (α), (β), (γ) ή (δ).

Από τη Γραμματεία