Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για θεσμό του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών

Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ξεκίνησε να λειτουργεί στο Τμήμα ο θεσμός του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών.

Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών/τριών έχει κατανεμηθεί μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Ο/Η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών ενός/μιας φοιτητή/τριας παραμένει ο/η ίδιος/α μέχρι την περάτωση των σπουδών του/της.

Ο/Η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει και συμβουλεύει τους/τις φοιτητές/τριες στη διάρκεια των ωρών συνεργασίας του/της.

Αναλυτικές πληροφορίες για το ρόλο του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών και την κατανομή των πρωτοετών φοιτητών/τριών ανά μέλος ΔΕΠ είναι διαθέσιμες εδώ.