Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Πληροφορικής (13/10, 14/10)

 

Την Τετάρτη 13/10 δε θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές της Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Εκπαίδευση IΙ» (19:00-21:30). Επιπλέον, την Πέμπτη 14/10 δε θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» (19:00-21:30).

Θα αναπληρωθούν σε μεταγενέστερες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.