Μενού Κλείσιμο

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών 2020-21

Στο ΤΕΕΠΗ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε φοιτητή/τρια του 1ου και 2ου έτους έχει οριστεί Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών.

Πληροφορίες για τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών, τον σχετικό Κανονισμό και την κατανομή των φοιτητών/τριών στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους Σπουδών είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Για τους/τις φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους έχει συσταθεί επιτροπή φοιτητικών θεμάτων με μέλη την κ. Ιακωβίδου (για το 3ο έτος) και τον κ. Σαπουντζή (για το 4ο έτος).