Μενού Κλείσιμο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 θα γίνει η παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της Μ.Φ. Μπάλκογλου Δήμητρας μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype for Business) με τίτλο: «Το μάθημα των Θρησκευτικών στα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών του δημοτικού σχολείου από το 1974 ως το 2018. Περιεχόμενα, σκοποί και μέθοδοι διδασκαλίας».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν  την συνεδρίαση της υποστήριξης, παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την κ. Δήμητρα Μπάλκογλου.