Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 15 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για τη Στέγαση κ Σίτιση φοιτητών Δ.Π.Θ. μετά από μετεγγραφή ή εισαγόμενοι με ειδικές κατηγορίες

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  Κομοτηνή  15 Δεκεμβρίου 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ KAI ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ…

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 159751/Z1/8-12-2021 : Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174955/Ζ1/23-12-2020 (ΦΕΚαρ.5716/Β’/24-12-2020) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός…