Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 9 Ιουνίου 2021

Yποβολή αίτησης σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες για υποβολή αίτησης σίτισης για το Aκαδημαϊκό Έτος 2021-22 σας ανακοινώνουμε ότι η ηλεκτρονική…