Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015: Οργάνωση βιβλιοθήκης 10ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.
Μάιος 2007: "Η μουσική ταξιδεύει ..... και μας ταξιδεύει" Εκπαιδευτική δράση φοιτητών του ΤΕΕΠΗ για παιδιά νηπιαγωγείων της Αλεξανδρούπολης για μουσικά όργανα και μουσικές από βαλκανικές χώρες.
Μάϊος 2007: Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος . Έκθεση εργασιών των φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. στο μάθημα "Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή"
Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: Οργάνωση Βιβλιοθήκης Δημοτικού Σχολείου Ν. Χηλής Έβρου
Ιούνιος 2009: "Οι πρωταγωνιστές του πλήθους". Έκθεση των εργασιών των φοιτητών του ΤΕΕΠΗ στο μάθημα 'Αισθητική και Καλλιτεχνική Αγωγή' στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.
Σεπτέμβριος 2011- 2012: Πρόγραμμα εμψυχωτικών δραστηριοτήτων από φοιτήτριες του ΤΕΕΠΗ στην υποδοχή των μαθητών της Πρώτης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.
Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: Υλοποίηση δράσης στον χώρο του Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας (έναντι της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας) στην Αλεξανδρούπολη με ελεύθερη συμμετοχή παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με θέμα: «Ταξίδι στο Παιχνίδι» (Ιούνιος 2013), Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
Απρίλιος και Μάιος 2013: Οι φοιτητές του 3ου έτους του ΤΕΕΠΗ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης, και ειδικότερα υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος το μάθημα «Αισθητική Αγωγή» κ. Σ. Κουρσάρη, ζωγράφισαν παιχνίδια για τους μαθητές στο έδαφος του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Χηλής.
Σεπτέμβριος 2012-2013: Πρόγραμμα εμψυχωτικών δραστηριοτήτων από φοιτήτριες του ΤΕΕΠΗ στην υποδοχή των μαθητών της Πρώτης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.