Menu Close

Authoring and Editing of Books

Βιβλία που έχουν Συγγραφεί ή Επιμεληθεί από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των βιβλίων που έχουν συγγραφεί ή επιμεληθεί από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στη διάρκεια της θητείας τους στο Τμήμα. Η λίστα αφορά: (α) εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ, (β) αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ και (γ) μέλη ΔΕΠ που μετακινήθηκαν σε άλλο Τμήμα. Το όνομα του σχετικού μέλους ΔΕΠ αναγράφεται με πλάγια γραφή.

Ε.Γ. Αυδίκος (Επιμ.) (1996). Από το παραμύθι στα κόμικς : παράδοση και νεοτερικότητα. Αθήνα: Οδυσσέας.

Ε.Γ. Αυδίκος (1996). Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ε.Γ. Αυδίκος (1997). Το λαϊκό παραμύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις, Β’ έκδοση. Αθήνα: Οδυσσέας.

Ε.Γ. Αυδίκος (1997). Λαϊκός λόγος διακόνων, Θεία Σοφία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ε.Γ. Αυδίκος (1998). Από τη Μαρίτσα στον Έβρο. Πολιτισμικές συγκλίσεις και αποκλίσεις. Δήμος Τυχερού, Αλεξανδρούπολη.

Ε.Γ. Αυδίκος (1999). Ήταν μια φορά κι έναν καιρό αλλά μπορεί να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Χ. Blanco, P.-A. Buvet, Ζ. Gavriilidou (Επιμ.) (2001). Détermination et formalisation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Α. Νάκας, Ζ. Γαβριηλίδου (2002). Νεοελληνικά Αθησαύριστα. Αθήνα: Επτάλοφος.

Ζ. Γαβριηλίδου (2003). Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Α. Νάκας, Ζ. Γαβριηλίδου (2005). Δημοσιογραφία και Νεολογία. Αθήνα: Πατάκης.

Λ. Γώγου (1994 και 2010). Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Κοινωνικές αναπαραστάσεις. Τι λένε οι δάσκαλοι για τους γονείς; Μια Ποιοτική Προσέγγιση στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Πορεία.

Λ. Γώγου (2010). Η Κατανόηση των Κοινωνικών Φαινομένων και οι Προοπτικές της Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα: Γρηγόρης.

Δ. Δαμιανού (2005). Λαϊκές αφηγήσεις. Μύθοι και παραμύθια των Κυθήρων. Φαντασιακή δημιουργία και πραγματικότητα. Αθήνα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών.

Δ. Δαμιανού, Α. Οικονομίδου (Επιμ.) (2011). Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ… Κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές για παιδιά, Αθήνα: Παπαδόπουλος.

Ν. Μακρής, Δ. Δεσλή (Επιμ.) (2004). Η γνωστική ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Δ. Δεσλή (Επιμέλεια και εισαγωγή) (2007). Nunes, T. & Bryant, P.,: Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά. Αθήνα: Gutenberg.

Χ. Σακονίδης, Δ. Δεσλή (Επιμ.) (2007). Τυπικά και Άτυπα Μαθηματικά: Χαρακτηριστικά, Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις στο Πλαίσιο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Μ. Καϊλα, Ε. Θεοδωροπούλου, Α. Δημητρίου, Ν. Αναστασάτος (Επιμ.) (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά Δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός. Αθήνα: Ατραπός.

Α. Δημητρίου (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Α. Δημητρίου, Π. Ξανθάκου, Γ. Λιαράκου, Μ. Καίλα (Επιμ.) (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών. Αθήνα: Ατραπός.

A. Δημητρίου (2013). Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Α. Γεωργόπουλος, Κ. Νικολάου, Α. Δημητρίου, Κ. Γαβριλάκης, Γ. Μπλιώνης (2014). Γη ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg.

Α. Δημητρίου, A. Θεοδωρίδης, I. Μαντούβαλος (2016). Μελέτη της εξέλιξης του περιβαλλοντικού αστικού τοπίου στον χώρο και τον χρόνο ως εργαλείο για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη: Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΤΕΕΠΗ.

Θ. Βουγιουκλής, Α. Δραμαλίδης (2010). Εισαγωγή σε Βασικές Μαθηματικές Έννοιες. Ξάνθη: Εκδόσεις Σπανίδη.

Α. Ζαφειράκου (Επιμ.) (1999). Μουσείο και Σχολείο: Διάλογος και συνεργασίες, αναπαραστάσεις και πρακτικές. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Δ. Κλάδης, Γ. Πανούσης (1998). Ο νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Μ. Μουμουλίδου (2006). Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση: Θεωρητικό πλαίσιο και πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Β. Θεοδώρου, Μ. Μουμουλίδου, Α. Οικονομίδου (επιμέλεια και εισαγωγή) (2006). Η παιδική ηλικία και οι αναπαραστάσεις της στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Αθήνα: Αιγόκερος.

Μ. Μουμουλίδου, Γ. Ρεκαλίδου (Επιμ.) (2010). Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Μ. Μουμουλίδου (2015). Πρακτικές διδασκαλίας-μάθησης στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

L. Marmoz, M. Moumoulidou, D. Tsakiris, G. Stamelos (Επιμ.) (2015). La recherche en éducation dans un monde en crise. En Grèce et ailleurs. Paris: L’Harmattan.

Μ. Μουμουλίδου (μετάφραση και επίμετρο) (2016). Η παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου προσαρμοσμένη για παιδιά από την Ruth Rocha και τον Otavio Roth. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (1998). Γνωστική ψυχολογία και εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (2002). Βία στο σχολείο… Βία του σχολείου… Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 2η έκδοση.

Μ. Λουμάκου, Λ. Μπεζέ (Επιμ.) (2006). Το παιδί και τα δικαιώματά του. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Β. Μπρουσκέλη, Β. Λουμάκου (2010). Παιδί και Γεγονότα Ζωής. Αθήνα: Gutenberg.

Α. Οικονομίδου (2011). Χίλιες και μία ανατροπές: Η νεοτερικότητα στην λογοτεχνία για μικρές ηλικίες. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Α. Οικονομίδου (2016). Το παιδί πίσω απ’ τις λέξεις: ο εννοούμενος αναγνώστης των παιδικών βιβλίων. Αθήνα: Gutenberg.

E.C. Melhuish, K. Petrogiannis (Επιμ.) (2006). Early childhood care and education: International perspectives. London: Routledge.

Ν. Μόρρις (2008). Ο θαυμαστός κόσμος του βρέφους (Μετάφραση Κ. Πετρογιάννης). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Γ. Ρεκαλίδου, Μ. Σφυρόερα (Επιμ.) (2008). Εμψυχώσεις σε ομάδες παιδιών (σχεδιασμοί και εμπειρίες). Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικο-πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών.

Γ. Ρεκαλίδου (2011). Αξιολόγηση της Μάθησης ή Αξιολόγηση για τη Μάθηση; Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Γ. Ρεκαλίδου (2016). Η αξιολόγηση στην τάξη του νηπιαγωγείου. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Ι. Hatzilygeroudis, J. Prentzas (Επιμ.) (2011). Combinations of Intelligent Methods and Applications, Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 8. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.

I. Hatzilygeroudis, V. Palade, J. Prentzas (Επιμ.) (2016). Combinations of Intelligent Methods and Applications – Proceedings of the 4th International Workshop, Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 46, Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.

J. Prentzas (2016). (Επιμ.), Digital Stories and Their Integration in Early Childhood and Primary Education: Teaching Scenarios and Practical Ideas. New York: Nova Science Publishers.

I. Hatzilygeroudis, V. Palade, J. Prentzas (Επιμ.) (2017). Advances in Combining Intelligent Methods: Postproceedings of the 5th International Workshop CIMA-2015, Vietri sul Mare, Italy, November 2015 (at ICTAI 2015), Intelligent Systems Reference Library, Vol. 116, Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.

Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού, Β. Τσάκωνα (2014). (Επιμ.) Ανάλυση λόγου. Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος.

A. Filippoupoliti (Επιμ.) (2010). Science Exhibitions: Communication and Evaluation. Edinburgh: MuseumsEtc.

A. Filippoupoliti (Επιμ.) (2010). Science Exhibitions: Curatiοn and Design. Edinburgh: MuseumsEtc.

Α. Φιλιππουπολίτη (2014). Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Οδηγός. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. ISBN: 978-960-244-160-2.