Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Traineeships 2023-24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2023-2024

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του ΔΠΘ υλοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία και μακροχρόνια μεικτή Κινητικότητα (ως μεικτή κινητικότητα θεωρείται ο συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία τουλάχιστον 60 ημερών σε συνδυασμό με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία) μέσω των κονδυλίων που εξασφαλίζει κατ’ έτος. Παράλληλα συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ που συντονίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η δράση παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους[1] του ΔΠΘ, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 3 μηνών[2], σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ και επιπλέον οι Χώρες από τις Περιφέρειες 13 και 14 (βλ. σχετικός συνημμένο πίνακα).

  • Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (call 2022) έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση 2 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.

[1] Πρόσφατα απόφοιτοι: Η περίοδος της πρακτικής άσκησης για την οποία αιτούνται θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιλογή των αιτήσεών τους να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους (πριν την αποφοίτησή τους). Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους φορείς υποδοχής ότι κατά την περίοδο κινητικότητας θα είναι απόφοιτοι.

Δείτε όλο το κείμενο εδώ (doc)

Κριτήρια επιλογής (.doc)

Αίτηση υποψηφιότητας Erasmus_Traineeships_TEEPH (.doc)