Μενού Κλείσιμο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Νικολέτα Μαρτίνη, 2020)

Αποκωδικοποιώντας έμφυλα στερεότυπα μέσα στα κόμικς: Ενίσχυση του κριτικού γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την αξιοποίηση των ιστοριών του Αστερίξ.
(Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία)


Νικολέτα Μαρτίνη

 

Περίληψη: 

 

 

Τριμελής Επιτροπή:

Αναστασία Οικονομίδου (Επιβλέπουσα), Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Σοφία Ιακωβίδου, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Αντώνιος Σαπουντζής, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

Λέξεις-κλειδιά:
ΠΜΣ: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
Έτος ολοκλήρωσης: 2020
Σελίδα Αποθετηρίου Δ.Π.Θ.