Μενού Κλείσιμο

Νικόλαος Μακρής

Θέση : Διδάσκοντες/ουσες με Ανάθεση

Θέση : Μέλος ΔΕΠ του ΠΤΔΕ (Δ.Π.Θ.) και διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ με ανάθεση

Γνωστικό αντικείμενο : Γνωστική Ψυχολογία

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30008
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77008
  • Email : nmakris@eled.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας :
  • Ιστοσελίδα : https://eled.duth.gr/author/nmakris/


Σχετικά ΦΕΚ :

Διορισμός στη βαθμίδα του Καθηγητή ΦΕΚ 722/ 24-07-2017, τ. Γ’
Διορισμός στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΕΚ 1018/21-9-2012, τεύχος Γ’
Διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΦΕΚ 233/8-8-2006, τ. ΝΠΔΔ
Διορισμός στη βαθμίδα του Λέκτορα ΦΕΚ 70/3-4-2001, τ. ΝΠΔΔ