Μενού Κλείσιμο

Ιωάννης Μαυρίδης

Θέση : Διδάσκοντες/ουσες άλλων τμημάτων με Ανάθεση

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο : 25510-30371
  • Εσωτερικό τηλέφωνο (κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του ΔΠΘ) : 77371
  • Email : imavridi@med.duth.gr
  • Ώρες επικοινωνίας : Τετάρτη 11:00-14:00
  • Ιστοσελίδα : https://bit.ly/2XQJSsu

Ιωάννης Μαυρίδης

Ο Ιωάννης Μαυρίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής (Δ.Π.Θ.).

Προπτυχιακά μαθήματα (Πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΕΠΗ)