Μενού Κλείσιμο

Ερωτηματολόγια για τον Εθελοντισμό – Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ

Ερωτηματολόγια για τον Εθελοντισμό:

  1. Ερωτηματολόγιο που ανιχνεύει τις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών απέναντι στον εθελοντισμό
  2. Ερωτηματολόγιο που ανιχνεύει τις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με το πώς και σε ποια πεδία τους βοήθησε η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις του Δ.Π.Θ.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να προσφέρετε εθελοντική εργασία επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για δράσεις εθελοντισμού του Τμήματός σου (https://modip.duth.gr/?p=210131) ή με τη ΔΟΣΥΠ του ΔΠΘ (https://dosyp.duth.gr/home)