Μενού Κλείσιμο

Ημέρα: 17 Μαΐου 2022

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2021-22

Θέμα: «Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του ΤΕΕΠΗ ακ. έτους 2021-22»  Α. Π.: ∆ΠΘ/ΤΕΕΠΗ/49719/1088 Ηµ/νία: 17/05/2022 Σχετικά: Α.Π. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/53090/2145/29-06-2021 Απόφαση Συγκλήτου 61/50/17-06-2021 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Διάρκεια Διδασκαλίας Από…