Συγγράμματα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 και μετέπειτα τα προτεινόμενα συγγράμματα των μαθημάτων είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος (http://eudoxus.gr/)