Επιτροπή Συμβουλευτικής

4. Επιτροπή Συμβουλευτικής

Αποτελείται από τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ των ετών (δύο ανά έτος σπουδών) που ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Έργο των μελών της επιτροπής είναι τα εξής:

* Συνδρομή στην ανάδειξη φοιτητικών επιτροπών ετών
* Συνεργασία για θέματα προγράμματος σπουδών και ωρολογίου προγράμματος
* Εισήγηση στη Γ.Σ. ακαδημαϊκών θεμάτων του έτους για επίλυσή τους.
* Συγκέντρωση και προώθηση στα έτη διαγραμμάτων των διδασκομένων μαθημάτων και
βιβλιογραφίας ανά εξάμηνο σπουδών.

Επίσης, υποστηρίζουν τους φοιτητές σε τυχόν προβλήματα ένταξης και προσαρμογής που αντιμετωπίζουν, ιδιαιτέρως οι πρωτοετείς φοιτητές.