Σεμινάριο «Εκπαιδευτικές δράσεις στο μουσείο» στο Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης

Με θεωρητικό υπόβαθρο τα ζητήματα που αναλύθηκαν στο υποχρεωτικό μάθημα «Εισαγωγή στην Μουσειοπαιδαγωγική», το σεμινάριο παρουσιάζει τα βασικά βήματα που καλείται να ακολουθήσει ο/η νηπιαγωγός, για να πραγματοποιήσει μια σχολική επίσκεψη σε μουσείο. Αναλύονται τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην προετοιμασία τής επίσκεψης από τον/την νηπιαγωγό, καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα γίνουν στο νηπιαγωγείο ως προπαρασκευαστικές της επίσκεψης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση κατά την οποία η σχολική επίσκεψη στο μουσείο δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος και όπου, κατά συνέπεια, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αποτελεί ευθύνη του/της νηπιαγωγού.