Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

1 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Α. Θεοδωρίδης)
2 Νεοελληνική Ιστορία (Ι. Μαντούβαλος)
3 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Α. Σαπουντζής, Β. Μπρουσκέλη)
4 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Μ. Μουμουλίδου)
5 Λαϊκή Αφηγηματολογία (Δ. Δαμιανού)
6 Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Ι (Δ. Πρέντζας)
7 Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας Ι (Μ. Αμμάρι, Αικ. Μαυρομαρά, Ε. Πανίδου)


2ο Εξάμηνο

1 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Ν. Παναγιώτου)
2 Γνωστική Ψυχολογία (Α. Καρούσου)
3 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη (Κ. Καραδημητρίου)
4 Εξέλιξη της Παιδαγωγικής Σκέψης (Μ. Μουμουλίδου)
5 Ιστορία και Δομή της Ελληνικής Γλώσσας (Β. Τσάκωνα)
6 Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (Σ. Ιακωβίδου)
7 Λαϊκός Πολιτισμός (Δ. Δαμιανού)
8 Βασικές Έννοιες Μαθηματικών (Α. Δραμαλίδης)
9 Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών ΙΙ (Δ. Πρέντζας)
10 Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙ (Μ. Αμμάρι, Αικ. Μαυρομαρά, Ε. Πανίδου)


3ο Εξάμηνο

1 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι (Λ. Γώγου)
2 Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού Ι (Ν. Μακρή)
3 Σύγχρονη Διδακτική: Βασικές Έννοιες και Προτάσεις Εφαρμογής (Μ. Μουμουλίδου)
4 Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική (Α. Φιλιππουπολίτη)
5 Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία (Α. Οικονομίδου)
6 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι (Α. Σαπουντζής)
7 Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙΙ (Μ. Αμμάρι, Αικ. Μαυρομαρά, Ε. Πανίδου)
8 *Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
--------------------------------------------------------------------------------------
9 Πρακτική Κατάρτιση Ι
Ο περιβάλλων χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας και το παιδί του νηπιαγωγείου Ψυχοκινητική - Κινητικό παιχνίδι και βιωματική μάθηση (Μ. Μουμουλίδου, Α. Καμπάς)
-----------------------------------------------------------------------------------
*ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Η Εκπαίδευση στο Ελληνικό Κράτος (1830-1989) (Ι. Μαντούβαλος)
2 Ιστορία της Τέχνης (Α. Πρέπης)
3 Ανατρεπτικές Αφηγήσεις της Παιδικής Ηλικίας (Σ. Ιακωβίδου)
4 Γεωμετρικές Έννοιες (Α. Δραμαλίδης)
-----------------------------------------------------------------------------------


4ο Εξάμηνο

1 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Γ. Μαυρομμάτης)
2 Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας (Π. Κουφάκη)
3 Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού ΙΙ (Α. Καρούσου)
4 Ψυχολογία της Yγείας (Β. Μπρουσκέλη)
5 Σύγχρονες Τάσεις Παιδαγωγικής (Γ. Ρεκαλίδου)
6 Αξιολόγηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (Γ. Ρεκαλίδου)
7 Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση (Χ. Σακονίδης)
8 Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙV (Μ. Αμμάρι, Αικ. Μαυρομαρά, Ε. Πανίδου)
9 *Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
--------------------------------------------------------------------------------------
10 Πρακτική Κατάρτιση ΙI
Παρατήρηση του Παιδιού (Ε. Σάλμοντ)
Σχεδιασμός και Εφαρμογή Δραστηριότητας στο Νηπιαγωγείο (Κ. Καραδημητρίου))
Μουσική (Ε. Κοψαλίδου))
-----------------------------------------------------------------------------------
*ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Η Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας (Ι. Μαντούβαλος)
2 Κείμενα Φιλοσοφικού - Παιδαγωγικού Προβληματισμού (Α. Θεοδωρίδης)
3 Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας (Β. Τσάκωνα)
4 Τα Αντικείμενα και Εμείς: Εισαγωγή στις Θεωρίες του Υλικού Πολιτισμού (Α. Φιλιππουπολίτη)
5 Έθιμα στον Κύκλο του Χρόνου (Δ. Δαμιανού)
6 Σύγχρονη Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία (Α. Οικονομίδου)
7 Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Δ. Πρέντζας)
-----------------------------------------------------------------------------------


5ο Εξάμηνο

1 Μελέτη και Κατανόηση της Οικογενειακής Ζωής (Π. Κουφάκη)
2 Γραμματισμός στα ΜΜΕ (Ν. Παναγιώτου)
3 Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού ΙΙΙ (Ε. Ζουρνατζής)
4 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού Ι (Αικ. Αρβανίτη)
5 Ομαδοσυνεργατικές Μορφές Μάθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση (Κ. Καραδημητρίου)
6 Ειδική Αγωγή Ι (Ε. Σάλμοντ)
7 Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Ηλικία (Α. Δημητρίου)
8 *Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
9 *Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
------------------------------------------------------------------------------------
10 Πρακτική Κατάρτιση ΙIΙ
Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Α. Φιλιππουπολίτη, Β. Μπρουσκέλη, Γ. Μαυρομμάτης)
Αισθητική Αγωγή Ι (Σ. Κουρσάρης)
Κουκλο-Θέατρο για Παιδιά (Σ. Παπαδόπουλος)
------------------------------------------------------------------------------------
*ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Σεξουαλικότητα και Υγεία (Β. Μπρουσκέλη)
2 Ζητήματα Μουσειολογίας (Α. Φιλιππουπολίτη)
3 Ποίηση του 20ου αι. (Σ. Ιακωβίδου)
4 Πολυμέσα και Δίκτυα στην Προσχολική Εκπαίδευση (Δ. Πρέντζας)


6ο Εξάμηνο

1 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ (Λ. Γώγου)
2 Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας (Π. Κουφάκη)
3 Κοινωνική Ψυχολογία (Α. Σαπουντζής)
4 Ψυχολογία της Υγείας (Β. Μπρουσκέλη)
5 Εξέλιξη της Παιδαγωγικής Σκέψης (Μ. Μουμουλίδου)
6 Περιγραφική Στατιστική (Α. Δραμαλίδης)
7 *Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
8 *Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
------------------------------------------------------------------------------------
9 Πρακτική Κατάρτιση ΙV
Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρατήρηση και αξιολόγηση ημερήσιου προγράμματος (Γ. Ρεκαλίδου)
Δραματικό Παιχνίδι - Δραματοποίηση (Σ. Παπαδόπουλος)
Αισθητική Αγωγή ΙΙ (Σ. Κουρσάρης)
------------------------------------------------------------------------------------
*ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας (Ι. Μαντούβαλος)
2 Κοινωνικές Οργανώσεις και Διαχείριση Κρίσεων (Ν. Παναγιώτου)
3 Εκπαιδευτικές Καινοτομίες και Επιχειρηματικότητα Ι (Π. Κουφάκη)
4 Ειδική Αγωγή ΙΙ (Ε. Σάλμοντ)
5 Σχεδιασμός - Εφαρμογή - Αξιολόγηση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Γ. Μαυρομμάτης)
6 Παιδαγωγική και Παιχνίδι στην Προσχολική Εκπαίδευση (Κ. Καραδημητρίου)
7 Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική (Α. Φιλιππουπολίτη)
8 Έννοιες Φυσικών Επιστημών για την Προσχολική Εκπαίδευση (Α. Δημητρίου)
9 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ (Α. Σαπουντζής, Ν. Παναγιώτου, Α. Καρούσου, Μ. Μουμουλίδου)


7ο Εξάμηνο

1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφορία και Αειφόρος Ανάπτυξη (Α. Δημητρίου)
2 Σύγχρονες Τάσεις Παιδαγωγικής (Γ. Ρεκαλίδου)
3 *Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
4 *Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
5 Πτυχιακή Εργασία ή Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρακτική Κατάρτιση V (Μ. Μουµουλίδου)
6 Το Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης και οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο (Γ. Ρεκαλίδου, Ε. Σάλμοντ, Κ. Καραδημητρίου, Γ. Μαυροµµάτης, Β. Μπρουσκέλη, Α. Φιλιππουπολίτη)
Σχέσεις του νηπιαγωγείου με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία (Κ. Καραδημητρίου)
Ανάγνωση και Γραφή: Αναπτυξιακές Όψεις και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Ηλικία (Το μάθημα θα προσφερθεί μόνο στο 4ο έτος του ακαδ. έτους 2012-13) (Γ. Ρεκαλίδου, Κ. Καραδημητρίου, Σ. Ιακωβίδου)
------------------------------------------------------------------------------------------------
*ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Σύγχρονη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (Α. Θεοδωρίδης)
2 Γραμματισμός στις ΤΠΕ (Ν. Παναγιώτου)
3 Θρησκεία και Εκπαίδευση σε Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες (Γ. Μαυρομμάτης)
4 Οικογενειακή Δυναμική και Κοινωνική Δομή (Π. Κουφάκη)
5 Εκπαιδευτικές Καινοτομίες και Επιχειρηματικότητα ΙΙ (Π. Κουφάκη)
6 Οι Διομαδικές Σχέσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία (Α. Σαπουντζής)
7 Παιδί και Γεγονότα Ζωής (Β. Μπρουσκέλη)
8 Σύγχρονα Θέματα Ειδικής Αγωγής (Ε. Σάλμοντ)
9 Εικονογραφημένα Παιδικά Βιβλία και οι Αναγνώσεις τους (Α. Οικονομίδου)


8ο Εξάμηνο

1 Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (Σ. Ιακωβίδου)
2 Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
3 *Πτυχιακή Εργασία ή Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
4 *Πτυχιακή Εργασία ή Μάθημα Επιλογής [από την παρακάτω λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων]
-----------------------------------------------------------------------------------
Πρακτική Κατάρτιση V
Παιδαγωγική σχέση, στάση και αντιμετώπιση (Ε. Σάλμοντ, Ν. Παπαδόπουλος)
Οργάνωση και δομή εκπαιδευτικής μονάδας (Ζ. Δαλούκα)
------------------------------------------------------------------------------------
*ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Φιλοσοφία της Παιδείας (Α. Θεοδωρίδης)
2 Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Λ. Γώγου)
3 Θέματα Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας (Α. Σαπουντζής)
4 Παιδαγωγική Συμβουλευτική (Ε. Σάλμοντ)
5 Περιβαλλοντικά Θέματα και η Διδασκαλίας τους (Α. Δημητρίου)
6 Διακειμενικότητα – Διασκευές για παιδιά (Α. Οικονομίδου)