Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία

Ο ορισμός της Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας και το είναι του ανθρώπου. Το έμβιο, το ψυχικό, το κοινωνικο-ιστορικό, το κοινωνικό άτομο. Η Φιλοσοφική Ανθρωπολογία κατά την ελληνική αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα και τους Νεότερους Χρόνους. Ο λόγος περί ανθρώπου στην καντιανή, φιχτιανή, χεγκελιανή και μαρξιστική σκέψη. Η Φιλοσοφική Ανθρωπολογία μεταξύ επιστήμης και μεταφυσικής και το επιστημολογικό πρόγραμμά της. Ο προσδιορισμός της ουσίας του ανθρώπου στο πλαίσιο της Φιλοσοφίας της ζωής, της Φαινομενολογίας, του Υπαρξισμού, της Κριτικής Θεωρίας. Η διάνοιξη του ανθρωπολογικού ερωτήματος στην καστοριαδική σκέψη.