Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση

Περιγραφή

Στο μάθημα εξετάζουμε το παιχνίδι ως μέσο αγωγής και ανάπτυξης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Αρχικά προσεγγίζουμε ιστορικά τη σημασία που έδινε κάθε εποχή στο παιχνίδι και δίνουμε έμφαση στις απόψεις σημαντικών παιδαγωγών που το ανέδειξαν με τις απόψεις τους ως παιδαγωγικό μέσο (Locke, Rousseau, Froebel κ.α.). Στη συνέχεια αναλύουμε τη σχέση που θεωρείται σήμερα ότι υπάρχει ανάμεσα στο παιχνίδι και την ανάπτυξη των παιδιών βασιζόμενοι κυρίως στις σύγχρονες θεωρίες παιχνιδιού. Παράλληλα εξετάζουμε το ρόλο που αποδίδεται διεθνώς στο παιχνίδι σε προγράμματα για την προσχολική εκπαίδευση και παρουσιάζουμε τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη το παιχνίδι, ως δραστηριότητα και τα παιχνίδια – αντικείμενα για την ολόπλευρη προαγωγή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο.

Από την άλλη πλευρά στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται και ζητήματα που αφορούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, όπως είναι οι δυνατότητες για υποστήριξη του παιχνιδιού σε χώρους εκτός Νηπιαγωγείου και προβληματισμοί σχετικά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την εμπορευματοποίηση και την παιδαγωγική αξιολόγηση των παιχνιδιών – αντικειμένων.