Κείμενα φιλοσοφικού - παιδαγωγικού προβληματισμού

Πλάτων: Πολιτεία, Αριστοτέλης: Πολιτικά, Ηθικά Νικομάχεια, J.J. Rousseau: Αιμίλιος ή περί αγωγής, I. Kant: Περί Παιδαγωγικής, F. Nietzche: Μαθήματα για την παιδεία, E. Durkheim: Η ηθική εκπαίδευση, J. Dewey: Εμπειρία και εκπαίδευση, B. Russell: Για την εκπαίδευση ειδικά κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, A.S. Makarenko: Παιδαγωγικό ποίημα. Ο δρόμος προς τη ζωή, O.F. Bollnow: Το πνεύμα της άσκησης, Ε. Παπανούτσος: Φιλοσοφία και Παιδεία.