Γεωμετρικές Έννοιες

Το μάθημα της Γεωμετρίας έχει ως σκοπό να συνδέσει την Ευκλείδεια Γεωμετρία με την Πρακτική Γεωμετρία και τις εφαρμογές της. Περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Σημεία - Γραμμές - Επίπεδα - Χώρος
  • Ημι-ευθείες -Ευθ. τμήματα - Γωνίες
  • Γεωμετρικά σχήματα στο επίπεδο και στο χώρο
  • Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου
  • Πυθαγόρειο Θεώρημα
  • Ομοιοθεσία και όμοια σχήματα
  • Διανύσματα - Καρτεσιανό επίπεδο -Εξίσωση ευθείας