Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία και μουσεία επιστημών

Το μάθημα αποτελεί θεματική συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος του Β΄ έτους, Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική, εστιάζει σε δυο τύπους μουσείων που απευθύνονται κυρίως στο παιδικό κοινό, τα παιδικά μουσεία και τα μουσεία επιστημών, τα οποία αναλύει ως προς την φιλοσοφία της ίδρυσής τους, την σύγχρονη αποστολή τους, τις εκθέσεις και τα προγράμματα που αναπτύσσουν, τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούν και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται είναι οι εξής: (α) επισκόπηση παιδικών μουσείων διεθνώς και στην Ελλάδα, τύποι παιδικών μουσείων, οι εκθέσεις και τα διαδραστικά εκθέματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι παιδαγωγικές πρακτικές, (β) επισκόπηση μουσείων επιστημών διεθνώς και στην Ελλάδα, τύποι μουσείων επιστημών, οι εκθέσεις και τα διαδραστικά εκθέματα για παιδιά.