Αισθητική Αγωγή ΙΙ

Εμβάθυνση στο εικαστικό αντικείμενο. Ανάπτυξη στην τρίτη διάσταση με ανάγλυφες και ολόγλυφες εφαρμογές (μεγάλες κατασκευές, συνθέσεις, γλυπτά αντικείμενα, πλαστική μακέτα, σκηνικός χώρος, εκμαγεία). "Ανακύκλωση" - επαναχρησιμοποίηση "μη χρηστικών" υλικών στην εικαστική πράξη (μετουσίωση - μετατροπή - ενσωμάτωση). Μικτές τεχνικές. Γνώση της λειτουργικότητας των υλικών.