Αισθητική Αγωγή Ι

Στοιχειώδεις αρχές σχεδίου και χρώματος. Χρωματολογία. Θεωρία τόνου και χρώματος. Το χρώμα και το κόσμος - Το χρώμα και η τεχνολογία. Τεχνικές χρώματος (ασκήσεις με αναμίξεις και διαβαθμίσεις). Υλικοτεχνική υποδομή της Ζωγραφικής (γνώση των υλικών, χρήση και μετουσίωση). Τελικές εργασίες δισδιάστατες και ανάγλυφες, με μικτές τεχνικές της Ζωγραφικής και των εφαρμογών της. Χρηστικότητα των υλικών στην εκπαιδευτική πράξη.