Βασικές Έννοιες Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή της μαθηματικής σκέψης με κύριο αντικείμενο την άλγεβρα. Στο μάθημα αναπτύσσονται κυρίως οι ακόλουθες ενότητες:
  • Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων
  • Καρτεσιανό γινόμενο
  • Διμελείς σχέσεις
  • Συναρτήσεις
  • Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής
  • Συστήματα αρίθμησης με έμφαση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης θέσης