Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων 2009-10

Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2009-10

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Διδάσκων

1.

Ψυχοφυσιολογία

Ψ 01 Υ

Μ. Λειβαδίτης

Ανάθεση Τμ. Ιατρικής

2.

Γνωστική ψυχολογία

Ψ 02 Υ

Σ. Κανελλάκη

ΔΕΠ - Γ ή Π.Δ. 407/80

3.

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι

Ψ 03 Υ

Κ. Πετρογιάννης
Λ. Μπεζέ

ΔΕΠ - Β
ΔΕΠ - A

4.

Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης

Δ 01 Υ

Μ. Μουμουλίδου

ΔΕΠ - Γ

5.

Νεοελληνική ιστορία

Κ 20 Υ

Ι. Μαντούβαλος

Π.Δ. 407/80

6. Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-1989)

Κ 01 Υ

Ι. Μαντούβαλος

Π.Δ. 407/80

7.

Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών Ι

Θ 03 Υ

Δ. Πρέντζας

ΔΕΠ - Γ

8.

Φροντιστήριο κατανόησης και γραφής επιστημονικών κειμένων (1/2 φοιτητών)

Μ 03 Φ

Α. Σαπουντζής

ΔΕΠ - Δ

9.

Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας Ι

Ξ 07 Φ

Μ. Αμμάρι
Τ. Μαυρομαρά
Ε. Πανίδου

ΕΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ2o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Διδάσκων

1.

Εισαγωγή στην κοινωνιολογία

Κ 03 Υ

Ν. Παναγιώτου

ΔΕΠ - Δ

2.

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Κ 16 Υ

Α. Θεοδωρίδης

ΔΕΠ - Δ

3.

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ

Ψ 04 Υ

Σ. Κανελλάκη
Α. Καρούσου

ΔΕΠ - Γ
Π.Δ. 407/80

4.

Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας

Π 03 Υ

Ζ. Γαβριηλίδου

Ανάθεση Τμ. Φιλολογίας

5.

Λαϊκή αφηγηματολογία

Π 10 Υ

Δ. Δαμιανού

ΔΕΠ - Γ

6. Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙΙ

Θ 04 Υ

Δ. Πρέντζας

ΔΕΠ - Γ

7.

Φροντιστήριο κατανόησης και γραφής επιστημονικών κειμένων (1/2 φοιτητών)

Μ 03 Φ

Λ. Μπεζέ
Α. Φιλιππουπολίτη

ΔΕΠ - Α
ΔΕΠ - Δ

8.

Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙ

Ξ 08 Φ

Μ. Αμμάρι
Τ. Μαυρομαρά
Ε. Πανίδου

ΕΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ3o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Διδάσκων

1.

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι

Κ 04 Υ

Λ. Γώγου

ΔΕΠ - Β

2.

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙΙ

Ψ 05 Υ

Κ. Πετρογιάννης

ΔΕΠ - Β

3.

Παιδαγωγική ψυχολογία: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη

Δ 03 Υ

Κ. Καραδημητρίου

Π.Δ. 407/80

- Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (19ος - 20ος αι.)

Π 05 Υ

Σ. Ιακωβίδου
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

4.

Ιστορία της τέχνης

Π 07 Υ

Α. Πρέπης

Ανάθεση
Τμ. Αρχιτ.

5.

Ξένη παιδική λογοτεχνία

Π 15 Υ

Α. Οικονομίδου

ΔΕΠ - Γ

6. Βασικές έννοιες μαθηματικών

Θ 01 Υ

Α. Δραμαλίδης

ΔΕΠ - Γ

7.

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Ι (συνδιδασκαλία με 5ο)

Μ 01 Υ

Κ. Πετρογιάννης
Α. Σαπουντζής

ΔΕΠ - Β
ΔΕΠ - Δ

8.

Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙΙ (θεωρία)

Θ 03 Υ

Δ. Πρέντζας

ΔΕΠ - Γ

9.

Φροντιστήριο κινδύνων ατυχημάτων και πρώτων βοηθειών

Δ 19 Φ

Δ. Κεχαγιάς
ΕΕΔΙΠ

Ανάθεση
ΤΕΦΑΑ

10.

Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας ΙΙΙ

Ξ 09 Φ

M. Αμμάρι
Τ. Μαυρομαρά
Ε. Πανίδου

ΕΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ

11.

Μάθημα επιλογής

12.

Πρακτική Κατάρτιση Ι:
Ο περιβάλλων χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας και το παιδί του Νηπιαγωγείου
Βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και Παρατήρηση

Α 01 Υ

M. Μουμουλίδου
Κ. Καραδημητρίου
Μ. Φακίνος

ΔΕΠ - Γ
Π.Δ. 407/80
ΔΕΠ - Γ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 Το Αλφαβητάρι των ΜΜΕ

Κ 28 Ε

Ν. Παναγιώτου ΔΕΠ - Δ
- Ψυχολογία της υγείας

Ψ 14 Ε

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
- Παιδί και γεγονότα ζωής

Ψ 28 Ε

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
2 Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής

Δ 02 Ε

Μ. Μουμουλίδου ΔΕΠ - Γ
3 Φυσική αγωγή: Θεωρία και πράξη

Δ 18 Ε

Π. Ξανθή Π.Δ. 407/80
4 Λαϊκός πολιτισμός

Π 18 Ε

Δ. Δαμιανού ΔΕΠ - Γ
5 Δραματοποίηση

Π 21 Ε

M. Λαντζουράκη Π.Δ. 407/80
- Δημιουργική γραφή

Π 33 Ε

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
6 Υλικός πολιτισμός: θεωρητικό πλαίσιο και μέθοδοι ερμηνείας αντικειμένων

Π 36 Ε

Α. Φιλιππουπολίτη ΔΕΠ - Δ
- Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση

Θ 18 Ε

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ


4o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Διδάσκων

1.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Κ 24 Υ

Γ. Μαυρομμάτης

ΔΕΠ - Δ

2.

Αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό θεσμό

Δ 04 Υ

Γ. Ρεκαλίδου

ΔΕΠ - Γ

3.

Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής

Δ 06 Υ

Κ. Καραδημητρίου

Π.Δ. 407/80

4. Ανάγνωση και γραφή: Αναπτυξιακές όψεις και διδακτικές προσεγγίσεις στην προσχολική ηλικία

Δ 10 Υ

Λ. Μπεζέ
Γ. Ρεκαλίδου

ΔΕΠ - Α
ΔΕΠ - Γ

5.

Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας IV

Ξ 10 Φ

M. Αμμάρι
Τ. Μαυρομαρά
Ε. Πανίδου

ΕΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ
ΕΕΔΙΠ

6.

Μάθημα επιλογής

7.

Πρακτική Κατάρτιση ΙΙ:
Παρατήρηση του παιδιού
Σχεδιασμός και εφαρμογή δραστηριότητας στο Νηπιαγωγείο

Α 02 Υ

Σ. Βουδηλάκη
Κ. Καραδημητρίου

Π.Δ. 407/80
Π.Δ. 407/80

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής κοινωνίας

Κ 07 Ε

Β. Θεοδώρου Ανάθεση ΠΤΔΕ
2 Γνωστική ανάπτυξη και επίλυση προβλημάτων

Ψ 16 Ε

Σ. Κανελλάκη

ΔΕΠ - Γ
3 Παιδαγωγική της ένταξης

Δ 30 Ε

Ε. Σάλμοντ ΔΕΠ - Δ
4 Πληροφορική στην εκπαίδευση

Θ 06 Ε

Δ. Πρέντζας

ΔΕΠ - Γ
5 Γεωμετρικές έννοιες

Θ 16 Ε

Α. Δραμαλίδης

ΔΕΠ - Γ
6 Μουσειακή αγωγή και εκπαιδευτικά προγράμματα

Π 17 Ε

Α. Φιλιππουπολίτη ΔΕΠ - Δ


5o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Διδάσκων

1.

Οικογενειακές δομές και κοινωνικοποίηση του παιδιού: κοινωνική θεωρία και έρευνα

Κ 23 Υ

Π. Κουφάκη

ΔΕΠ - Β

2.

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή

Ψ 08 Υ

Ε. Σάλμοντ

ΔΕΠ - Δ

- Παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις

Δ 05 Υ

Γ. Ρεκαλίδου
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

3.

Ελληνική παιδική λογοτεχνία Ι

Π 06 Υ

Α. Οικονομίδου

ΔΕΠ - Γ

4.

Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή Ι

Π 08 Υ

Σ. Κουρσάρης

ΕΕΔΙΠ

5. Περιγραφική στατιστική

Θ 08 Υ

Α. Δραμαλίδης

ΔΕΠ - Γ

6.

Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία

Θ 12 Υ

Α. Δημητρίου

ΔΕΠ - Γ

-

Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (19ος - 20ος αι.)

Π 05 Υ

Σ. Ιακωβίδου

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

7.

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Ι (συνδιδασκαλία με 3ο)

Μ 01 Υ

Κ. Πετρογιάννης
Α. Σαπουντζής

ΔΕΠ - Β
ΔΕΠ - Δ

8.

Μάθημα επιλογής

9.

Μάθημα επιλογής

10.

Πρακτική Κατάρτιση ΙΙΙ:
Ανάπτυξη γνωστικών σντικειμένων στο Νηπιαγωγείο

Α 03 Υ

Α. Δημητρίου
Α. Οικονομίδου
Δ. Δαμιανού
Σ. Κουρσάρης
Μ. Λαντζουράκη
Π. Ξανθή
Α. Φιλιππουπολίτη
Γ. Μαυρομμάτης

ΔΕΠ - Γ
ΔΕΠ - Γ
ΔΕΠ - Γ
ΕΕΔΙΠ
Π.Δ. 407/80
Π.Δ. 407/80
ΔΕΠ - Δ
ΔΕΠ - Δ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 Το μουσείο: ιστορία, θεωρία, λειτουργία, μουσειολογία

Π 38 Ε

Α. Φιλιππουπολίτη ΔΕΠ - Δ
- Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα Ι

Κ 30 Ε

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
- Θεωρίες προσωπικότητας Ι: Ψυχοδυναμικές θεωρίες

Ψ 11 Ε

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
2 Συμβουλευτική ψυχολογία

Ψ 18 Ε

Μ. Φακίνος ΔΕΠ - Γ
3 Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη

Δ 14 Ε

Γ. Μαυρομμάτης ΔΕΠ - Δ
4 Κείμενα φιλοσοφικού - παιδαγωγικού προβληματισμού

Δ 16 Ε

Α. Θεοδωρίδης ΔΕΠ - Δ
- Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση

Δ 23 Ε

Γ. Ρεκαλίδου
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
ΔΕΠ - Γ
- Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους

Π 23 Ε

Α. Οικονομίδου ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
5 Θέατρο - Κουκλοθέατρο

Π 25 Ε

Μ. Λαντζουράκη Π.Δ. 407/80
6 Προφορικότητα και αφήγηση παραμυθιών

Π 31 Ε

Δ. Δαμιανού ΔΕΠ - Γ
- Πεζογραφία του 20ου αι.

Π 40 Ε

Σ. Ιακωβίδου
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ


6o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Διδάσκων

1.

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ

Κ 05 Υ

Λ. Γώγου

ΔΕΠ - Β

2.

Κοινωνική ψυχολογία

Ψ 06 Υ

Α. Σαπουντζής

ΔΕΠ - Δ

3. Διδακτική της ελληνικής γλώσσας

Δ 12 Υ

Ζ. Γαβριηλίδου

Ανάθεση Τμ.
Φιλολογίας

4.

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ

Μ 02 Υ

Κ. Πετρογιάννης
Α. Σαπουντζής

ΔΕΠ - Β
ΔΕΠ - Δ

5.

Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (19ος – 20ος αι.)

Π 05 Υ

Σ. Ιακωβίδου

Π.Δ. 407/80

6. Μάθημα επιλογής

7.

Μάθημα επιλογής

8.

Πρακτική Κατάρτιση ΙV:
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ημερήσιου προγράμματος.
Προσεγγίσεις των αναγκών ανάπτυξης του παιδιού και μαθησιακές όψεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Α 03 Υ

Γ. Ρεκαλίδου
Α. Καρούσου
Κ. Πετρογιάννης

ΔΕΠ - Γ
Π.Δ. 407/80
ΔΕΠ - B

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 Κοινωνικές οργανώσεις και διαχείριση κρίσεων

K 27 Ε

Ν. Παναγιώτου

ΔΕΠ - Δ
2 Θεωρίες προσωπικότητας ΙΙ: Ανθρωπιστικές μαθησιογνωστικές θεωρίες

Ψ 25 Ε

Μ. Φακίνος

ΔΕΠ - Γ
3 Ζητήματα Ειδικής Αγωγής

Ψ 26 Ε

Ε. Σάλμοντ ΔΕΠ - Δ
4 Σχεδιασμός - εφαρμογή - αξιολόγηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Δ 28 Ε

Γ. Μαυρομμάτης ΔΕΠ - Δ
5 Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή ΙΙ

Π 29 Ε

Σ. Κουρσάρης ΕΕΔΙΠ
6 Παιδί και παιχνίδι: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Θεματική εβδομάδα)

Π 34 Ε

K. Γκουγκουλή Π.Δ. 407/80
7 Έρευνα και αξιολόγηση μουσειακού κοινού και θέματα διαπολιτισμικότητας

Π 37 Ε

Α. Φιλιππουπολίτη ΔΕΠ - Δ
8 Έθιμα στον κύκλο του χρόνου

Π 41 Ε

Δ. Δαμιανού ΔΕΠ - Γ
9 Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική εκπαίδευση

Θ 05 Ε

Α. Δημητρίου

ΔΕΠ - Γ


7o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Διδάσκων

1.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Θ 02 Υ

Α. Δημητρίου

ΔΕΠ - Γ

2.

Ψυχοπαθολογία του παιδιού Ι

Ψ 07 Υ

Μ. Φακίνος

ΔΕΠ - Γ

3. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή

Ψ 08 Υ

Ε. Σάλμοντ

ΔΕΠ - Δ

4.

Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (19ος - 20ος αι.)

Π 05 Υ

Σ. Ιακωβίδου

Π.Δ. 407/80

5.

Μάθημα επιλογής ή Πτυχιακή εργασία

Χ 01 Ε

-

-

6. Μάθημα επιλογής

-

-

-

7.

Μάθημα επιλογής

-

-

-

8.

Πρακτική Κατάρτιση V:
Το Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης και οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο (όλο το έτος)
Σχέσεις του νηπιαγωγείου με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία (όλο το έτος)
Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών χώρων (1/2 φοιτητών)
Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης (1/2 φοιτητών)
Κινητικό Παιχνίδι (1/2 φοιτητών)

Α 05 Υ

Α. Δημητρίου
Α. Οικονομίδου
Δ. Δαμιανού
Σ. Κουρσάρης
Μ. Λαντζουράκη
Π. Ξανθή
Α. Φιλιππουπολίτη
Γ. Μαυρομμάτης

ΔΕΠ - Γ
ΔΕΠ - Γ
ΔΕΠ - Γ
ΕΕΔΙΠ
Π.Δ. 407/80
Π.Δ. 407/80
ΔΕΠ - Δ
ΔΕΠ - Δ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 Σχολείο και πολυπολιτισμική κοινωνία

Κ 15 Ε

Λ. Γώγου ΔΕΠ - Β
2 Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία

Ψ 18 Ε

Α. Θεοδωρίδης ΔΕΠ - Δ
3 Εκπαίδευση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Θεματική εβδομάδα)

Κ 22 Ε

Ν. Παναγιώτου ΔΕΠ - Δ
4 Θεωρίες μάθησης και δυσκολίες αφομοίωσης διαφορετικών εννοιών από τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Ψ 15 Ε

Σ. Κανελλάκη
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
ΔΕΠ - Γ
5 Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία

Ψ 23 Ε

Α. Σαπουντζής ΔΕΠ - Δ
6 Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή

Ψ 27 Ε

Ε. Σάλμοντ
Λ. Μπεζέ
ΔΕΠ - Δ
ΔΕΠ - Α
- Μουσική παιδαγωγική και παιδικό τραγούδι

Δ 15 Ε

Ε. Κοψαλίδου
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
ΕΕΔΙΠ
- Ιδεολογικές διαστάσεις της παιδικής λογοτεχνίας

Π 32 Ε

Α. Οικονομίδου
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
ΔΕΠ - Γ
8 Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση

Θ 07 Ε

Δ. Πρέντζας ΔΕΠ - Γ
- Επαγωγική στατιστική

Θ 09 Ε

Δ. Δεσλή
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

ΔΕΠ - Γ
9 Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες

Κ 25 Ε

Γ. Μαυρομμάτης ΔΕΠ - Γ
8o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Διδάσκων

1.

Ψυχοπαθολογία του παιδιού ΙΙ

Ψ 19 Υ

Μ. Φακίνος

ΔΕΠ - Γ

2.

Μάθημα επιλογής ή Πτυχιακή εργασία

3.

Μάθημα επιλογής ή Πτυχιακή εργασία

4.

Μάθημα επιλογής

5.

Πρακτική Κατάρτιση V:
Παιδαγωγική σχέση, στάση και αντιμετώπιση (όλο το έτος)
Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών χώρων (1/2 φοιτητών)
Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης (1/2 φοιτητών)
Κινητικό Παιχνίδι (1/2 φοιτητών)

Α 05 Υ

Γ. Ρεκαλίδου
Ν. Παπαδόπουλος
Ζ. Δαλούκα
Π. Ξανθή

ΔΕΠ - Γ
ΕΤΕΠ
ΕΤΕΠ
Π.Δ. 407/80

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 Εκπαίδευση και φύλο

Κ 13 Ε

Π. Κουφάκη ΔΕΠ - Β
2 Ποιοτικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Κ 14 Ε

Λ. Γώγου ΔΕΠ - Β
3 Φιλοσοφία της παιδείας

Κ 17 Ε

Α. Θεοδωρίδης

ΔΕΠ - Δ
4 Ειδικά ζητήματα της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού

Ψ 21 Ε

Κ. Πετρογιάννης ΔΕΠ - Β
5 Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας

Ψ 24 Ε

Α. Σαπουντζής ΔΕΠ - Δ
6 Θεατρικό παιχνίδι

Π 35 Ε

Μ. Λαντζουράκη Π.Δ. 407/80
7 Μυθιστόρημα μαθητείας

Π 39 Ε

Σ. Ιακωβίδου Π.Δ. 407/80
8 Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους

Κ 25 Ε

Α. Δημητρίου ΔΕΠ - Γ