Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών (Erasmus)

Το Τ.Ε.Ε.Π.Η. έχει υπογράψει για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 διμερείς συνεργασίες ανταλλαγής φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π. με τα ακόλουθα πανεπιστήμια: Κάντε κλίκ εδώ

Συνδεθείτε με τον ιστοχώρο http://erasmus.duth.gr/