Γραμματεία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-Επικοινωνία
Κυρτλιώτη Κερασούλα, Αναπληρώτρια Γραμματέας τηλ.25510-30016, skirtlio@psed.duth.gr
Εμμανουηλίδου Ελένη, τηλ.25510-30047, emman@alex.duth.gr
Μαρία Τσιβά, τηλ.25510-30110, mtsiva@alex.duth.gr