Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΕΠΕΕΠ)

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – που μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – ως Εργαστήριο Προσχολικής Θρησκευτικής Αγωγής (ΠΔ 14/96, ΦΕΚ 8/18.01.96 τ. Α και Απόφαση Γ.Σ. 63/21.02.96) και ολοκλήρωσε τη λειτουργία του το 2004.
Με απόφαση Γ.Σ. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. 225/26-01-2011, μετανομάστηκε σε Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π) με Διευθύντρια την Γ. Ρεκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ. ( Σε αναμονή του ΦΕΚ της μετονομασίας του).

Ιστότοπος Εργαστηρίου: http://epeep.psed.duth.gr/